Konsekwencje prawne (skutków prawnych) przekształcenia sp. j. w sp. z o.o.

Poniższy tekst stanowi rzeczywisty materiał informacyjny przygotowany w Kancelarii Prawnej Rakoczy, Wroński Adwokaci i Radcowie Prawni sp. p. (radca prawny Kraków) celem wstępnego zarysowania Klientowi konsekwencji prawnych (skutków prawnych) przekształcenia sp. j. w sp. z o.o.
Poniższy tekst ma charakter wyłącznie informacyjny a nie instruktażowy, Kancelaria nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za ewentualne jego wykorzystanie. Materiał został przygotowany z uwzględnieniem stanu prawnego Continue reading →

Plan przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę komandytową

Poniższy tekst stanowi rzeczywisty plan przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę komandytową przygotowany w Kancelarii Prawnej Rakoczy, Wroński Adwokaci i Radcowie Prawni sp. p. Ze względu na tajemnicę zawodową niektóre z zapisów planu zostały pominięte.
Poniższy tekst ma charakter wyłącznie informacyjny a nie instruktażowy, Kancelaria nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za ewentualne jego wykorzystanie. Plan został przygotowany z uwzględnieniem okoliczności Continue reading →

Wykaz podstawowych czynności w toku procedury „uproszczonego” przekształcenia spółki jawnej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością

Poniższy tekst stanowi rzeczywisty schemat przedstawiający wykaz podstawowych czynności w toku procedury „uproszczonego” przekształcenia spółki jawnej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością przygotowany w Kancelarii Prawnej Rakoczy, Wroński Adwokaci i Radcowie Prawni sp. p. Schemat ten został opracowany celem wstępnego przedstawienia Klientowi Kancelarii toku zamierzonych działań w ramach Continue reading →